Nyheder

Nyheder

Til vore medlemmer.

Elsted d. 25. marts 2024 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Elsted Landsbylaug:

Onsdag d. 24. april kl. 18.30 i Elsted Sognegård.

Som tidligere år starter vi med spisning, så tilmelding er derfor nødvendig af hensyn til madindkøb. Ring eller sms til formanden på: 23478525, senest lørdag d. 20. april.

Generalforsamlingen starter kl. 19.30 med dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Bestyrelsens beretning

 4. Beretning fra udvalg

 5. Godkendelse af det reviderede regnskab

 6. Godkendelse af budget for det kommende år

 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

 8. Valg af bestyrelse og suppleanter: På valg til bestyrelsen er Mary Bjerring og

  Sven Aage Christensen (begge modtager genvalg), sidste års suppleanter, Jan

  Høgh og Paul Ølsgaard (begge modtager genvalg)

 9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10.Indkomne forslag
11.Eventuelt: Foreningen har i år 25-års jubilæum, og bestyrelsen ønsker en debat

om medlemmernes ønsker og forventninger til foreningen fremover.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden, Sven Aage Christensen, i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Referatet af generalforsamlingen samt konstituerende bestyrelsesmøde udsendes efterfølgende til alle medlemmer.

Ved generalforsamlingen vil Lokalarkivets plancher om Elsted før og nu være opstillet til medlemmernes eftersyn og debat. Der serveres kaffe, te og småkager efter generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se jer. Venlig hilsen, bestyrelsen