Velkommen til Elsted Landsbylaug

En hjemmeside for beboere og kommende beboere i landsbyen Elsted

Den 3. maj 1999 blev der i Elsted Kirkes Sognegård afholdt stiftende generalforsamling for Elsted Landsbylaug. Formålet med dette var, at erstatte den slumrende Lystrup-Elsted Grundejerforening, som ikke havde været aktiv i de seneste 12-15 år. Der var stor opbakning fra Elsteds beboere, og ca. 50 beboere meldte sig ind med det samme.

Elsted Landsbylaugs formål er "at varetage Elsted beboeres fælles interesser med hensyn til veje og trafikforhold, grønne områder, bevaring og udbygning af landsbyens miljø." Altså, nogenlunde samme formål som Lystrup-Elsted Grundejerforening.